Algemene voorwaarden 

Deze bepalingen zijn geldig op al onze diensten en producten


Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt of een product bestelt op onze pagina.

Door het boeken van een fotosessie of door onze producten te bestellen op onze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.


1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.


 2. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.


3. het afgesproken bedrag van de fotosessie dient direct na de sessie cash contant of via overschrijving , betaalapp betaald te worden


4. Bestellingen van producten of extra digitale beelden dienen op voorhand betaald te worden en kunnen niet meer geannuleerd worden.


5. Bij het niet komen opdagen bij de afgesproken fotosessie zonder geldige reden word er een factuur opgemaakt en word de volledige fotosessie in rekening gebracht , dit factuur dient 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn.


6. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking en mits betaling voorschot blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.


7. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.


8. Beeldmateriaal gemaakt door Eline Du Mongh Photography kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie.


9. De foto's die gemaakt worden door Eline Du Mongh Photography worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.


Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.


10. De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.


11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.


12. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie de hoeveelheid hiervan is afhankelijk van het gekozen pakket. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.


13. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 

14. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Standaard kiezen we er ook voor om een verzekering er bij te nemen.

15. Bij annulatie van de fotosessie dient u dit 3 dagen voor de sessie door te geven, indien u dit minder dan 72 uur op voorhand doorgeeft kan de sessie niet geannuleerd worden ,enkel verplaatst . Bij 48 uur op voorhand rekenen wij 50% bij 24 uur of minder dient alsnog de volledige sessie betaald te worden.


16. Cadeaubonnen van Eline Du Mongh Photography zijn twee jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De sessie dient binnen de twee jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maand voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden in samenspraak met ons. Verlengen van de cadeaubon kost €25,00 per half jaar. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld, 2 maanden na het vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag en de mogelijkheid tot verlenging.


17. Eline Du Mongh Photography heeft het recht contactgegevens bij te houden van klanten, klanten hebben het recht deze in te zien en te wijzigen, deze gegevens worden NIET doorgegeven aan derde .


18. Foto's ( sneak peek foto's) die niet zijn aangekocht mogen onder geen enkele omstandigheden gebruikt worden, niet persoonlijk of op de sociale media.


19. Foto's printscreenen vanuit de online galerij is gelijk aan diefstal


20. Bij reserveren van een fotoshoot moet er binnen de 7 dagen een voorschot gestort worden, is dit niet het geval, zal ik eenmalig contact opnemen. Na dit contact moet het voorschot binnen de 48 uur gestort worden. Is dit niet het geval, dan zal de fotoshoot geannuleerd worden.


21. Een voorschot kan niet worden teruggestort na annulering tenzij ikzelf heb geannuleerd door omstandigheden. Indien tijdig verwittigen kan de shoot wel verplaatst worden ( bijvoorbeeld bij ziekte).


22. Een shoot kan slechts 2 keer verplaatst worden vermits tijdige verwittiging en grondige reden.

©2020 by Eline Du Mongh Photography