Algemene voorwaarden 

Deze bepalingen zijn geldig op al onze diensten en producten


Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt of een product bestelt op onze pagina.

Door het boeken van een fotosessie of door onze producten te bestellen op onze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Informatie

 

 •  De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten. 

 • Alle communicatie omtrent info, prijsofferts en boekingen verloopt via e-mail .

 •  De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

 • Cadeaubonnen van Eline Du Mongh Photography zijn twee jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De sessie dient binnen de twee jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maand voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden in samenspraak met ons. Verlengen van de cadeaubon kost €25,00 per half jaar. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld, 2 maanden na het vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag en de mogelijkheid tot verlenging.

 • Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking en mits betaling factuur blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 • Een voorschot kan niet worden teruggestort na annulering tenzij ikzelf heb geannuleerd door omstandigheden. Indien tijdig verwittigen kan de shoot wel verplaatst worden ( bijvoorbeeld bij ziekte).  

Betalingsvoorwaarden 

 • Vooraf aan de fotosessie ontvangt u een factuur. Deze betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren en dit ten laatste 5 werkdagen vooraf aan de fotosessie. 

 • De fotograaf behoudt het recht om ten alle tijden haar prijzen te wijzigen, pas wanneer de factuur betaald is ligt de shoot vast telt de prijs die geldig is op dat moment

 •  Bestellingen van producten of extra digitale beelden dienen op voorhand betaald te worden en kunnen niet meer geannuleerd worden
 • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. 

Annulering

 • Bij het niet komen opdagen bij de afgesproken fotosessie zonder geldige reden word er een factuur opgemaakt en word de volledige fotosessie in rekening gebracht , dit factuur dient 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn.

 • Bij annulatie van de fotosessie dient u dit 3 dagen voor de sessie door te geven, indien u dit minder dan 72 uur op voorhand doorgeeft kan de sessie niet geannuleerd worden ,enkel verplaatst . Bij 48 uur op voorhand rekenen wij 50% bij 24 uur of minder dient alsnog de volledige sessie betaald te worden.

 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 • Een voorschot kan niet worden teruggestort na annulering tenzij ikzelf heb geannuleerd door omstandigheden. Indien tijdig verwittigen kan de shoot wel verplaatst worden ( bijvoorbeeld bij ziekte).

 • Een shoot kan slechts 2 keer verplaatst worden vermits tijdige verwittiging en grondige reden.

 • Een voorschot kan niet worden teruggestort na annulering tenzij ikzelf heb geannuleerd door omstandigheden. Indien tijdig verwittigen kan de shoot wel verplaatst worden ( bijvoorbeeld bij ziekte).

De fotosessie en nabestelling​

 • Een fotosessie vindt plaats op de overeengekomen locatie. Er wordt door de fotograaf voornamelijk gewerkt met natuurlijk daglicht zowel op locatie als in de studio. 

 • De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar haar eigen kunnen en met de bestaande omstandigheden. 

 • De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, voor tijdens en/of na de fotosessie. 

 • De fotograaf kan ten alle tijde de opdracht stop zetten om redenen als plotse weersverandering of door onvoorzien/onverwacht gedrag van het kind(eren) of dier

 • Bij een shoot op locatie wordt een kilometersvergoeding gevraagd vanaf 20 km vanaf het thuisadres van de fotograaf. Deze vergoeding bedraagt 0.35 eurocent/km, heen en terug. 

 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie de hoeveelheid hiervan is afhankelijk van het gekozen pakket. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

Eindproduct

 • De fotograaf bewerkt de foto's in een stijl die eigen is aan de fotograaf. 

 • De klant zal de gekozen foto's ontvangen via wetransfer, vanaf het pakket maxi ontvangt u deze ook op stick.

 • De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 • Enkel de foto's met logo mogen gebruikt worden voor sociale media (Facebook, Instagram, ...)

 • Bij het aanleveren van lage resolutie en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto’s verleend. De gemaakte foto’s vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het bijsnijden, aanpassen, omzetten naar zwart/wit, een filter toepassen, … in welke vorm dan ook,  is ten allen tijde ten strengste verboden tenzij schriftelijk overeen gekomen. Elk gebruik van een werk van de fotograaf, dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 • De klant kan geen aanspraak maken op RAW/NEF bestanden of onbewerkte JPEG bestanden. Deze worden NIET aangeleverd.

 • De fotograaf zal de foto's aanleveren binnen de 3 weken, maar deze tijdspanne is niet bindend. 

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Standaard kiezen we er ook voor om een verzekering er bij te nemen.

 • Een fotoreportage wordt gedurende één jaar bewaard. Dit omvat zowel de geselecteerde, als niet-geselecteerde beelden. Er wordt verwacht dat u de definitieve bestanden bewaard op een harde schijf, computer en/of USB-stick. Indien u de bestanden zou verliezen dan kan u tot maximum één jaar na datum een kopie opvragen. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht van 5 euro.

Publicatie 

 • De foto's die gemaakt worden door Eline Du Mongh Photography worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.

 •  Beeldmateriaal gemaakt door Eline Du Mongh Photography kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie.

 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie de hoeveelheid hiervan is afhankelijk van het gekozen pakket. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

 • Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 • Foto's printscreenen vanuit de online galerij is gelijk aan diefstal

 • Foto’s genomen door de fotograaf mogen gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding.

 • Foto's ( sneak peek foto's) die niet zijn aangekocht mogen onder geen enkele omstandigheden gebruikt worden, niet persoonlijk of op de sociale media.

Klachten 

 • Bezwaren of betwistingen over de uitvoering  worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden.  Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden.

 • Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.

 • De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van de fotograaf.

 

Website 

 • Alle teksten, foto’s of afbeeldingen op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf.

 • De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging.

 • Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden.

 • Het opslaan van informatie van deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

 

Privacybeleid 


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hier kan je zien waarvoor ik jullie gegevens gebruik en hoe ik er met om ga.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Eline Du Mongh Photography. U dient zich ervan bewust te zijn dat Eline Du Mongh Photography niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Eline Du Mongh Photography
 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bron : https://kgom.nl

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Eline Du Mongh Photography of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen enkel bij Eline Du Mongh Photography. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Cookies

Ik verzamel gegevens voor het uitoefenen van mijn diensteen .
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar Eline Du Mongh Photography . Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ““services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Eline Du Mongh Photography
Winkelstraat 19 9550 Herzele
0472/71.81.33
info@elinedumongh.be