top of page

Algemene voorwaarden en privacy beleid

Deze bepalingen zijn geldig op al onze diensten en producten


Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt of een product bestelt op onze pagina.

Door het boeken van een fotosessie of door onze producten te bestellen op onze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Informatie

 

 • De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.

 • Alle communicatie omtrent info, prijsofferts en boekingen verloopt via e-mail .

 •  De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

 • Cadeaubonnen van Eline Du Mongh Photography zijn onbeperkt geldig vanaf de uitgifte datum. Echter kan door prijsaanpassingen de waarde op de bon niet meer overeenkomen met de prijs die ik op dat moment hanteer. Hierdoor kan er een supplement aangerekend worden. Gelieve ook steeds bij het boeken van een shoot te noteren bij het onderdeel korting dat je beschikt over een cadeaubon.

 • Prijzen kunnen elk moment worden aangepast en zullen ook telkens gecommuniceerd worden. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking en mits betaling factuur blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Betalingsvoorwaarden 

 • Vooraf aan de fotosessie ontvangt u een factuur. Deze betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren en dit ten laatste 5 werkdagen vooraf aan de fotosessie. 

 • De fotograaf behoudt het recht om ten alle tijden haar prijzen te wijzigen, pas wanneer de factuur betaald is zal de shoot doorgaan.

 •  Bestellingen van producten of extra digitale beelden dienen op voorhand betaald te worden en kunnen niet meer geannuleerd worden, hiervoor ontvang je ook een factuur.

Annulering

 • Bij het niet komen opdagen bij de afgesproken fotosessie zonder geldige reden zal de volledige fotoshoot in rekening gebracht worden en zal er geen terugbetaling plaatsvinden van de factuur.​

 • Bij annulatie van de fotosessie dient u dit 3 dagen voor de sessie door te geven, indien u dit minder dan 72 uur op voorhand doorgeeft kan de sessie niet geannuleerd worden ,enkel verplaatst . Bij 48 uur op voorhand reken ik 50%, bij 24 uur of minder dient alsnog de volledige sessie betaald te worden (enkel in geval van ziekte vervalt voorhaande).

 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 • Een shoot kan slechts 2 keer verplaatst worden vermits tijdige verwittiging en grondige reden (ik beschik namelijk maar over beperkte plaatsen).

De fotosessie en nabestelling​

 • Een fotosessie vindt plaats op de overeengekomen locatie. Er wordt door de fotograaf voornamelijk gewerkt met natuurlijk daglicht zowel op locatie als in de studio dit zorgt namelijk voor een sfeervolle sfeer. 

 • De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar haar eigen kunnen en met de bestaande omstandigheden. 

 • De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, voor tijdens en/of na de fotosessie. 

 • De fotograaf kan ten alle tijde de opdracht stop zetten om redenen als plotse weersverandering of door onvoorzien/onverwacht gedrag van het kind(eren) of dier (bv. : kindje is te onrustig).

 • Bij een shoot op locatie wordt een kilometervergoeding gevraagd vanaf 20 km vanaf het thuisadres van de fotograaf (winkelstraat 19 9550 Herzele). Deze vergoeding bedraagt 0.35 eurocent/km, heen en terug. 

 • Uit alle gemaakte foto's maak ik een selectie de hoeveelheid hiervan kan variëren van welk pakket er gekozen werd. Deze foto's zullen zorgvuldig geselecteerd worden en vervolgens bewerkt worden in mijn eigen stijl. Hou zeker rekening met het feit dat foto's die werden gemaakt bij val-avond een nog anders stijl/sfeer zullen hebben dan foto's welke gemaakt worden overdag. 

 •  De foto's die de selectie niet haalden alsook de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

Eindproduct

 • De bewerkte foto's zullen afgeleverd worden in mijn eigen stijl, deze kan u raadplegen op mijn site. 

 • De klant zal de gekozen foto's ontvangen via wetransfer, en dit via een link let op deze link is slechts beperkte tijd geldig, je kan dus het best na het ontvangen van de mail direct de foto's kopieren en plakken in permanente map op je PC.

 • De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 • Enkel de foto's die werden doorgestuurd via wetransfer mogen gebruikt worden voor sociale media (Facebook, Instagram, ...)

 • U ontvangt de foto's zonder logo, gelieve wel mijn naam te vermelden bij het publiceren van de foto's op sociale media.

 • Bij het aanleveren van de foto's wordt enkel een licentie over deze foto’s verleend. De gemaakte foto’s vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Eline Du Mongh Photography. Het bijsnijden, aanpassen, omzetten naar zwart/wit, een filter toepassen, … in welke vorm dan ook, is ten allen tijde ten strengste verboden tenzij schriftelijk overeen gekomen.

 • Het afleveren van  RAW/NEF bestanden of onbewerkte JPEG bestanden worden NIET toegestaan.

 • Ik probeer telkens de online galerij aan te leveren binnen de 3 weken, maar deze tijdspanne is niet bindend. Wanneer door omstandigheden ik niet kan voldoen aan deze tijdspanne zal u hiervan via mail op de hoogte worden gebracht.

 • Eline Du Mongh Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

 • Bij verzending van bestellingen per post zijn ben ik niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. 

 • Elke fotoreportage wordt gedurende één jaar bewaard. Dit omvat de gekozen foto's welke jullie via de online galerij geselecteerd hebben. 

 • Er wordt verwacht dat u de definitieve bestanden bewaard op een harde schijf, computer en/of USB-stick.

 • Indien u de bestanden zou verliezen dan kan u tot maximum één jaar na datum een kopie opvragen. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht van 5 euro.

Publicatie 

 • De foto's die gemaakt worden door Eline Du Mongh Photography worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.

 •  Beeldmateriaal gemaakt door Eline Du Mongh Photography kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie (dit kan via het boekingsformulier).

 • Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 • Een print screen nemen vanuit de online galerij is gelijk aan diefstal en zal dan bestraft worden.

 • Foto’s genomen door de fotograaf mogen gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding ( @elinedumonghphotography) is hierbij voldoende.

 • Preview foto's die niet zijn aangekocht mogen onder geen enkele omstandigheden gebruikt worden, niet persoonlijk of op de sociale media, ook op foto's die u niet aangekocht heeft maar ik wel deel op mijn sociale media gelden deze regel. Ik geef echter wel toestemming om mijn bericht te delen op jullie eigen sociale media.

Klachten 

 • Bezwaren of betwistingen over de uitvoering  worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden.  Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden.

 • Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.

 • De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van de fotograaf.

 

Website 

 • Alle teksten, foto’s of afbeeldingen op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Eline Du Mongh Photography.

 • De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging.

 • Het is evenzeer verboden om informatie van deze website op te slaan of te verspreiden, alsook deze te gebruiken voor onwettige doeleinden zoals te gebruiken op andere websites.

 

Privacybeleid 


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hier kan je zien waarvoor ik jullie gegevens gebruik en hoe ik er met om ga.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Eline Du Mongh Photography. U dient zich ervan bewust te zijn dat Eline Du Mongh Photography niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Eline Du Mongh Photography respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bron : https://kgom.nl

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Eline Du Mongh Photography of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen enkel bij Eline Du Mongh Photography. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Cookies

Ik verzamel gegevens voor het uitoefenen van mijn diensteen .
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar Eline Du Mongh Photography . Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ““services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Eline Du Mongh Photography
Winkelstraat 19 9550 Herzele
0472/71.81.33
info@elinedumongh.be

bottom of page